Picote grabber

Picote’s fjernstyrte gripeklo er et svært godt hjelpemiddel for å fjerne uønskede elementer i rør. Systemet kommer i 10 meters lengder, og kan utvides opp til 30 meter+. Den kraftige luftaktiverte gripekloen kan trekke ut objekter på opp til 35 kg, og operatøren kan fritt rotere denne for enkel posisjonering i forhold til objektet som skal fjernes. Utstyret er enkelt i bruk, og er en svært god forsikring mot kostbare hendelser med uønskede komponenter i rør/tanker etc.