Gassdeteksjon Testgass

PSO kan levere mer en 250 forskjellige gasser og gassblandinger.

Vi tilbyr også et komplett utvalg regulatorer:
-Fixed flow
-Dial-a-flow
-On Demand

Disse er kompatible med alle andre leverandørers produkter.

Fixed Flow Regulatorer for engangsflasker.
Preset flow (0.3 ltr/min, 0.5 ltr/min, 1 ltr/min, 2.5 ltr/min, & 3 ltr/min.

I tillegg til standard gasser kan vi lage spesialblandinger til ditt behov.
Ikke reaktive gassblandinger er merket SVART. Reaktive gassblandinger er merket RØD.


Syntetic Air

Zero Grade Air (Syntetic Air)

Ammonia (NH3)

10 ppm Ammonia Balance Air

25 ppm Ammonia Balance Air

25 ppm Ammonia Balance Nitrogen

50 ppm Ammonia Balance Air

50 ppm Ammonia Balance Nitrogen

100 ppm Ammonia Balance Air

100 ppm Ammonia Balance Nitrogen

150 ppm Ammonia Balance Air

150 ppm Ammonia Balance Nitrogen

200 ppm Ammonia Balance Air

200 ppm Ammonia Balance Nitrogen

300 ppm Ammonia Balance Air

500 ppm Ammonia Balance Air

500 ppm Ammonia Balance Nitrogen

1000 ppm Ammonia Balance Air

5000 ppm Ammonia Balance Air

1.0% Ammonia Balance Air

2.0% Ammonia Balance Air

Argon

100% Argon

Benzene

5ppm Benzene Balance Air

Butane (CH4H10)

0.75% Butane Balance Air (50% LEL)

0.9% Butane Balance Air

Pressure restricted**

8.0% Butane Balance Nitrogen

Iso-Butane (IC4H10)

0.7% Isobutane Balance Air

0.9% Butane Balance Air (50% LEL)

Pressure restricted**

7.5% Isobutane Balance Nitrogen

Pressure restricted**

8.0% Isobutane Balance Nitrogen

Carbon Dioxide (CO2)

1000 ppm Carbon Dioxide Balance Air

1000 ppm Carbon Dioxide Balance Nitrogen

1500 ppm Carbon Dioxide Balance Air

1500 ppm Carbon Dioxide Balance Nitrogen

3000 ppm Carbon Dioxide Balance Nitrogen

1.0% Carbon Dioxide Balance Air

1.0% Carbon Dioxide Balance Nitrogen

1.5% Carbon Dioxide Balance Air

1.5% Carbon Dioxide Balance Nitrogen

2.0% Carbon Dioxide Balance Air

2.0% Carbon Dioxide Balance Nitrogen

3.0% Carbon Dioxide Balance Air

3.0% Carbon Dioxide Balance Nitrogen

5.0% Carbon Dioxide Balance Air

5.0% Carbon Dioxide Balance Nitrogen

8.0% Carbon Dioxide Balance Air

8.0% Carbon Dioxide Balance Nitrogen

10.0% Carbon Dioxide Balance Air

10.0% Carbon Dioxide Balance Nitrogen

20.0% Carbon Dioxide Balance Air

25.0% Carbon Dioxide Balance Nitrogen

45.0% Carbon Dioxide Balance Nitrogen

Pressure restricted**

50.0% Carbon Dioxide Balance Nitrogen

Pressure restricted**

100% Carbon Dioxide

Pressure restricted**

Carbon Monoxide (CO)

20 ppm Carbon Monoxide Balance Air

20 ppm Carbon Monoxide Balance Nitrogen

50 ppm Carbon Monoxide Balance Air

50 ppm Carbon Monoxide Balance Nitrogen

60 ppm Carbon Monoxide Balance Nitrogen

100 ppm Carbon Monoxide Balance Air

100 ppm Carbon Monoxide Balance Nitrogen

150 ppm Carbon Monoxide Balance Air

150 ppm Carbon Monoxide Balance Nitrogen

200 ppm Carbon Monoxide Balance Air

200 ppm Carbon Monoxide Balance Nitrogen

300 ppm Carbon Monoxide Balance Air

300 ppm Carbon Monoxide Balance Nitrogen

500 ppm Carbon Monoxide Balance Air

500 ppm Carbon Monoxide Balance Nitrogen

1000 ppm Carbon Monoxide Balance Air

1000 ppm Carbon Monoxide Balance Nitrogen

2000 ppm Carbon Monoxide Balance Air

2000 ppm Carbon Monoxide Balance Nitrogen

1.0% Carbon Monoxide Balance Air

5.0% Carbon Monoxide Balance Nitrogen

100% Carbon Monoxide

Chlorine (Cl2)

5 ppm Chlorine Balance Nitrogen

34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only

10 ppm Chlorine Balance Nitrogen

34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only

20 ppm Chlorine Balance Nitrogen

34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only

Ethane (C2H6)

100% Ethane

Ethanol (C2H4)

190 ppm Ethanol Balance Nitrogen

Ethylene (C2H4)

5 ppm Ethylene Balance Air

5 ppm Ethylene Balance Nitrogen

0.8% Ethylene Balance Air

1.0% Ethylene Balance Nitrogen

1.36% Ethylene Balance Air

10 ppm Ethylene Balance Air

11 ppm Ethylene Balance Air

12 ppm Ethylene Balance Air

Ethylene Oxide (C2H4O) (ETO)

10 ppm Ethylene Oxide Balance Air

34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only

10 ppm Ethylene Oxide Balance Nitrogen

34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only

40 ppm Ethylene Oxide Balance Air

34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only

40 ppm Ethylene Oxide Balance Nitrogen

34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only

100 ppm Ethylene Oxide Balance Air

34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only

Freon

100 ppm Freon R22 Balance Air

500 ppm Freon R22 Balance Air

1000 ppm Freon R22 Balance Air

30 ppm Freon R123 Balance Air

50 ppm Freon R123 Balance Air

100 ppm Freon R123 Balance Air

1000 ppm Freon R123 Balance Air

100 ppm Freon R134A Balance Air

1000 ppm Freon R134A Balance Air

2000 ppm Freon R134A Balance Air

Helium (HE)

100% Helium

Heptane (Ch4H16)

0.2% Heptane Balance Air

Pressure restricted**

0.45% Heptane Balance Air

Pressure restricted**

0.55% Heptane Balance Air

Pressure restricted**

Hexane (C6H14)

0.5% Hexane Balance Air

Pressure restricted**

1200ppm Hexane Balance Air

Pressure restricted**

Hydrogen (H2)

100 ppm Hydrogen Balance Air

100 ppm Hydrogen Balance Nitrogen

200 ppm Hydrogen Balance Air

250 ppm Hydrogen Balance Air

500 ppm Hydrogen Balance Air

0.1% Hydrogen Balance Air

0.2% Hydrogen Balance Air

0.4% Hydrogen Balance Air

0.5% Hydrogen Balance Air

0.8% Hydrogen Balance Air

1.0% Hydrogen Balance Air

1.6% Hydrogen Balance Air

2.0% Hydrogen Balance Air (50% LEL)

2.0% Hydrogen Balance Nitrogen

2.4% Hydrogen Balance Nitrogen

10.0% Hydrogen Balance Nitrogen

99.999% Hydrogen

Hydrogen Chloride (HCL)

10 ppm Hydrogen Balance Nitrogen

60 Litre only/Stainless Steel Regulator only

25 ppm Hydrogen Balance Air

60 Litre only/Stainless Steel Regulator onl

Hydrogen Cyanide (HCN)

10 ppm Hydrogen Cyanide Balance Nitrogen

34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only

25 ppm Hydrogen Cyanide Balance Nitrogen

34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only

Hydrogen Sulphide (H2S)

10 ppm Hydrogen Sulphide Balance Air

25 ppm Hydrogen Sulphide Balance Air

25 ppm Hydrogen Sulphide Balance Nitrogen

40 ppm Hydrogen Sulphide Balance Air

40 ppm Hydrogen Sulphide Balance Nitrogen

50 ppm Hydrogen Sulphide Balance Air

50 ppm Hydrogen Sulphide Balance Nitrogen

150 ppm Hydrogen Sulphide Balance Nitrogen

250 ppm Hydrogen Sulphide Balance Nitrogen

5000 ppm Hydrogen Sulphide Balance Nitrogen

1.0% Hydrogen Sulphide Balance Nitrogen

Isobutylene (CH4H8) (ISOB)

10 ppm Isobutylene Balance air

100 ppm Isobutylene Balance air

1000 ppm Isobutylene Balance air

Methane (CH4)

50 ppm Methane Balance Air

100 ppm Methane Balance Air

200 ppm Methane Balance Air

0.2% Methane Balance Air

045% Methane Balance Air

0.6% Methane Balance Air

0.88% Methane Balance Air

1.0% Methane Balance Air (20% LEL)

1.25% Methane Balance Air (25% LEL)

1.45% Methane Balance Air (29% LEL)

1.5% Methane Balance Air (30% LEL)

1.8% Methane Balance Air

2.0% Methane Balance Air (40% LEL)

2.2% Methane Balance Air

2.0% Methane Balance Air (40% LEL)

2.5% Methane Balance Air (50% LEL)

3.0% Methane Balance Nitrogen (50% LEL)

3.25% Methane Balance Nitrogen (65% LEL)

10.0% Methane Balance Nitrogen

20.0% Methane Balance Nitrogen

50.0% Methane Balance Nitrogen

50.0% Methane Balance Carbon Dioxide

60.0% Methane Balance Carbon Dioxide

99.999% Methane

Methyl Mercaptan

20 ppm Methyl Mercaptan Balance Air

34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only

40 ppm Methyl Mercaptan Balance Air

34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only

Nitric Oxide (NO)

10 ppm Nitric Oxide Balance Nitrogen

34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only

25 ppm Nitric Oxide Balance Nitrogen

34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only

50 ppm Nitric Oxide Balance Nitrogen

34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only

100 ppm Nitric Oxide Balance Nitrogen

34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only

200 ppm Nitric Oxide Balance Nitrogen

34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only

300 ppm Nitric Oxide Balance Nitrogen

34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only

500 ppm Nitric Oxide Balance Nitrogen

34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only

1000 ppm Nitric Oxide Balance Nitrogen

34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only

Nitrogen (N2)

99.999% Nitrogen (Grade 5.0)

Nitrogen Dioxide (NO2)

5 ppm Nitrogen Dioxide Balance Air

34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only

10 ppm Nitrogen Dioxide Balance Air

34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only

25 ppm Nitrogen Dioxide Balance Air

34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only

100 ppm Nitrogen Dioxide Balance Air

34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only

500 ppm Nitrogen Dioxide Balance Air

34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only

Nitrous Oxide (N2O)

10 ppm Nitrous Oxide Balance Nitrogen

25 ppm Nitrous Oxide Balance Nitrogen

1.0% Nitrous Oxide Balance Nitrogen

Oxygen (O2)

1.0% Oxygen Balance Nitrogen

2.0% Oxygen Balance Nitrogen

4.0% Oxygen Balance Nitrogen

5.0% Oxygen Balance Nitrogen

8.0% Oxygen Balance Nitrogen

10.0% Oxygen Balance Nitrogen

15.0% Oxygen Balance Nitrogen

20.9% Oxygen Balance Nitrogen

100% Oxygen

Pentane (C5H12)

100 ppm Pentane Balance Nitrogen

0.42% Pentane Balance Air

Pressure restricted**

0.7% Pentane Balance Air (50% LEL)

Pressure restricted**

Phosphine (Ph3)

0.5 ppm Phosphine Balance Nitrogen

60 Litre only/Stainless Steel Regulator only

5 ppm Phosphine Balance Nitrogen

60 Litre only/Stainless Steel Regulator only

10 ppm Phosphine Balance Nitrogen

60 Litre only/Stainless Steel Regulator only

25 ppm Phosphine Balance Nitrogen

34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only

Propane (C3H8)

50 ppm Propane Balance Air

100 ppm Propane Balance Air

1000 ppm Propane Balance Air

0.34% Propane Balance Air

o.5% Propane Balance Air

0.68% Propane Balance Air

0.7% Propane Balance Air

0.85% Propane Balance Air

1.0% Propane Balance Air

1.1% Propane Balance Air (50% LEL)

50.0% Propane Balance Nitrogen

100% Propane

Propylene (C3H6)

1.0% Propylene Balance Air

Silane (SiH4)

5 ppm Silane Balance Nitrogen

34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only

15 ppm Silane Balance Nitrogen

34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only

Sulphur Dioxide (SO2)

10 ppm Sulphur Dioxide Balance Nitrogen

15 ppm Sulphur Dioxide Balance Nitrogen

20 ppm Sulphur Dioxide Balance Air

20 ppm Sulphur Dioxide Balance Nitrogen

25 ppm Sulphur Dioxide Balance Nitrogen

70 ppm Sulphur Dioxide Balance Nitrogen

100 ppm Sulphur Dioxide Balance Nitrogen

200 ppm Sulphur Dioxide Balance Nitrogen

500 ppm Sulphur Dioxide Balance Nitrogen

19 ppm Sulphur Dioxide Balance Nitrogen

20 ppm Sulphur Dioxide Balance Nitrogen

21 ppm Sulphur Dioxide Balance Nitrogen

22 ppm Sulphur Dioxide Balance Nitrogen

Toluene (C7H8)

100 ppm Toluene Balance Nitrogen

200 ppm Toluene Balance Air

Pressure restricted**

Vinyl Chloride (VCN)

10 ppm Vinyl Chloride Balance Nitrogen

34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only

MULTI-MIXTURES

TWO GAS MULTIMIX

8% Butane 13.8% Carbon Dioxide Balance Nitrogen

1.5% Methane 15% Oxygen Balance Nitrogen

2.5% Methane 17% Oxygen Balance Nitrogen

0.7% Pentane 15% Oxygen Balance Nitrogen

THREE GAS MULTIMIX

100ppm Carbon Monoxide 2.2% Methane 15% Oxygen /N2

100ppm Carbon Monoxide 2.5% Methane 19% Oxygen /N2

150ppm Carbon Monoxide 2.2% Methane 17% Oxygen /N2

150ppm Carbon Monoxide 2.5% Methane 17% Oxygen /N2

25 ppm Hydrogen Sulphide 2.5% Methane 18.5% Oxygen Balance Nitrogen

40 ppm Hydrogen Sulphide 2.% Carbon Dioxide 15.0% Oxygen Balance Nitrogen

50 ppm Hydrogen Sulphid0.75% Iso-Butane 12.0% Oxygen Balance Nitrogen

2.0% Carbon Dioxide 2.5% Methane 15% Oxygen Balance Nitrogen

5.0% Carbon Dioxide 5.0% Methane 6% Oxygen Balance Nitrogen

FOUR GAS MULTIMIX

10 ppm Hydrogen Sulphide 50 ppm Carbon Monoxide 2.2% Methane 18.0% Oxygen Balance Nitrogen

10 ppm Hydrogen Sulphide 50 ppm Carbon Monoxide 2.5% Methane 20.9% Oxygen Balance Nitrogen

10 ppm Hydrogen Sulphide 300 ppm Carbon Monoxide 1.45% Methane 15.0% Oxygen Balance Nitrogen

15 ppm Hydrogen Sulphide 50 ppm Carbon Monoxide 2.5% Methane 18.0% Oxygen Balance Nitrogen

20 ppm Hydrogen Sulphide 50 ppm Carbon Monoxide 2.5% Methane 20.9% Oxygen Balance Nitrogen

25 ppm Hydrogen Sulphide 50 ppm Carbon Monoxide 2.5% Methane 12.0% Oxygen Balance Nitrogen

25 ppm Hydrogen Sulphide 50 ppm Carbon Monoxide 2.5% Methane 20.9% Oxygen Balance Nitrogen

25 ppm Hydrogen Sulphide 50 ppm Carbon Monoxide 0.7% Iso-Butane 12.0% Oxygen Balance Nitrogen

25 ppm Hydrogen Sulphide 100 ppm Carbon Monoxide 2.2% Methane 18.0% Oxygen Balance Nitrogen

25 ppm Hydrogen Sulphide 100 ppm Carbon Monoxide 2.2% Methane 20.9% Oxygen Balance Nitrogen

25 ppm Hydrogen Sulphide 100 ppm Carbon Monoxide 2.5% Methane 18.0% Oxygen Balance Nitrogen

25 ppm Hydrogen Sulphide 100 ppm Carbon Monoxide 2.5% Methane 18.5% Oxygen Balance Nitrogen

25 ppm Hydrogen Sulphide 100 ppm Carbon Monoxide 0.35% Pentane 19.0% Oxygen Balance Nitrogen

25 ppm Hydrogen Sulphide 100 ppm Carbon Monoxide 0.7% Pentane 20.9% Oxygen Balance Nitrogen

25 ppm Hydrogen Sulphide 200 ppm Carbon Monoxide 0.7% Pentane 18.0% Oxygen Balance Nitrogen

30 ppm Hydrogen Sulphide 100 ppm Carbon Monoxide 2.5% Methane 17.0% Oxygen Balance Nitrogen

40 ppm Hydrogen Sulphide 2.0% Carbon Dioxide 2.5% Methane 15.0% Oxygen Balance Nitrogen

40 ppm Hydrogen Sulphide 100 ppm Carbon Monoxide 2.2% Methane 15.0% Oxygen Balance Nitrogen

40 ppm Hydrogen Sulphide 100 ppm Carbon Monoxide 2.5% Methane 15.0% Oxygen Balance Nitrogen

50 ppm Hydrogen Sulphide 200 ppm Carbon Monoxide 2.5% Methane 17.0% Oxygen Balance Nitrogen

Publisert 15.05.2012

PSO AS

Heiamyrå 1

4031 Stavanger

Telefon: +47 51 73 11 00

Telefon: +47 95 75 55 46

contact@pso.no

Logo_01
Logo_02
Utviklet av NetPower