Inspeksjon

Løsninger som innebefatter stakekamera, traktorsystemer, rørinspeksjonsbiler, kuminspeksjon, tankinspeksjon, droppkamera, subsea kamera, overvåkningskamera, NDT-utstyr

Gassdeteksjon

Komplett utvalg av portable og fastmonterte gassmålere. Vi har servicesenter i Stavanger og kalibrerer målere for våre kunder.

Trase- og metallsøk

PSO leverer utstyr for søk på rør, kabler, sonder og metalliske strukturer fra verdens største produsenter av denne type utstyr, Radiodetection og Schonstedt