Inspeksjon

Løsninger som innebefatter stakekamera, traktor-systemer, rørinspeksjonsbiler, kuminspeksjon, tankinspeksjon, droppkamera, subsea kamera, overvåkningskamera, NDT-utstyr

Trase- og metallsøk

PSO leverer utstyr for søk på rør, kabler, sonder og metalliske strukturer fra verdens største produsenter av denne type utstyr, Radiodetection og Schonstedt

Rengjøring og kutting i rør

PSO leverer markedsledende utstyr fra Picote Solutions innen: rengjøring, kutting, åpning av grenrør, fjerning av blokkeringer og sliping av overflate inne i rør

Industriteknikk

Industriteknikk er vårt samlebegrep på alle våre produkter for generell bruk i industrien.

Utleie & Service

PSO tilbyr en bred utleiepark av utstyr innen flere av våre fagfelt. Service følger alle våre produkter.

Sveis & trykktesting

Utstyr for konstruksjon, vedlikehold og modifikasjon av nye og eksisterende rørlinjer og strukturer.