Om Oss

PSO AS ble stiftet i 2008 og leverer produkter og tjenester i hele Norge – offshore og onshore. PSO har et bredt utvalg av kunder som bidrar til en kontinuerlig utvikling av våre produkter og tjenester. PSO sin virksomhet er hovedsakelig rettet mot olje- og gassindustri, entreprenører og offentlig sektor.

Forretningsidé:
PSO skal levere teknologiske og innovative produkter som vil gi våre kunder et konkurransemessig fortrinn.

Visjon:

Vår visjon er å være den ledende leverandøren av de produkter og tjenester vi tilbyr i det norske markedet.

Verdier:
Kunden i fokus

Høy kvalitet og service

Innovativ

Dynamisk og fleksibel

Positive og engasjerte medarbeidere

Kostnadseffektiv

 

PSOs hovedkontor og lager er lokalisert i Heiamyrå 1 på Forus.

Generelle betingelser for salg, leie og service av utstyr kan lastes ned her: Salgsbetingelser, Utleiebetingelser, Servicebetingelser.