Fjerning av sement/avrettingsmasse

Maxi Miller og Maxi Miller Power Plus er svært kraftige maskiner, og med de spesialutviklede kuttehodene, kan disse knuse og fjerne sement og andre harde substanser som har samlet seg i rør. Kan brukes i rør fra 100-200mm. Guidebørstene gjør at røret ikke skades av kuttehodet.