Picote grabber

Picote’s fjernstyrte gripeklo er et svært godt hjelpemiddel for å fjerne uønskede elementer i rør. Systemet kommer i 10 meters lengder, og kan utvides opp til 30 meter. Den kraftige luftaktiverte gripekloen kan trekke ut objekter på opp til 35 kg, og operatøren kan fritt rotere denne for enkel posisjonering i forhold til objektet som skal fjernes. Utstyret er enkelt i bruk, og er en svært god forsikring mot kostbare hendelser med uønskede komponenter i rør/tanker etc. Standard grabber finnes med to ulike gripeklør for å kunne gripe ulike objekter og er tilpasset bruk fra 100mm rør med maksimal åpning på gripeklørne på 60mm.

Det finnes også en større versjon som passer i fra 150mm rør, kan trekke ut 68 kg og har maksimal åpning på gripeklørne på 130mm.