Gasman

Gasman er en lett og kompakt engassdetektor med alle de viktigste funksjonene. Gasman opereres med en knapp, har et stort lettlest display, samt akustisk, visuell og vibrerende alarm. Detektoren er meget robust og tilfredstiller krav til IP65 og IP67 beskyttelse.

Kontakt

+47 51 73 11 00
+47 95 75 55 46
contact@pso.no
Plattformvegen 8
4056 Tananger,
Norge
SPESIFIKASJONER
  • Tilgjengelig for oksygen, samt brannfarlige og giftige gasser
  • Meget liten og lett, versjon for giftige gasser veier kun 85g
  • Høylytt 95dBA akustisk alarm
  • To fargers visuell alarm - rød/blå LED
  • Vibrerende alarm
  • IP65 og IP67 godkjent beskyttelse
  • Mulighet for visning av sanntids konsentrasjon, tidsvektet gjennomsnitt eller peak verdier
  • Data og hendelses logging
  • Oppladbart batteri med kapasitet for 3000 minutter alarm
PRODUKTARK