Gassdeteksjon Testgass

PSO kan levere mer en 250 forskjellige gasser og gassblandinger.

Vi tilbyr også et komplett utvalg regulatorer:
-Fixed flow
-Dial-a-flow
-On Demand

Disse er kompatible med alle andre leverandørers produkter.

Fixed Flow Regulatorer for engangsflasker.
Preset flow (0.3 ltr/min, 0.5 ltr/min, 1 ltr/min, 2.5 ltr/min, & 3 ltr/min.

I tillegg til standard gasser kan vi lage spesialblandinger til ditt behov.
Ikke reaktive gassblandinger er merket SVART. Reaktive gassblandinger er merket RØD.

Syntetic Air
Zero Grade Air (Syntetic Air)
Ammonia (NH3)
10 ppm Ammonia Balance Air
25 ppm Ammonia Balance Air
25 ppm Ammonia Balance Nitrogen
50 ppm Ammonia Balance Air
50 ppm Ammonia Balance Nitrogen
100 ppm Ammonia Balance Air
100 ppm Ammonia Balance Nitrogen
150 ppm Ammonia Balance Air
150 ppm Ammonia Balance Nitrogen
200 ppm Ammonia Balance Air
200 ppm Ammonia Balance Nitrogen
300 ppm Ammonia Balance Air
500 ppm Ammonia Balance Air
500 ppm Ammonia Balance Nitrogen
1000 ppm Ammonia Balance Air
5000 ppm Ammonia Balance Air
1.0% Ammonia Balance Air
2.0% Ammonia Balance Air
Argon
100% Argon
Benzene
5ppm Benzene Balance Air
Butane (CH4H10)
0.75% Butane Balance Air (50% LEL)
0.9% Butane Balance Air Pressure restricted**
8.0% Butane Balance Nitrogen
Iso-Butane (IC4H10)
0.7% Isobutane Balance Air
0.9% Butane Balance Air (50% LEL) Pressure restricted**
7.5% Isobutane Balance Nitrogen Pressure restricted**
8.0% Isobutane Balance Nitrogen
Carbon Dioxide (CO2)
1000 ppm Carbon Dioxide Balance Air
1000 ppm Carbon Dioxide Balance Nitrogen
1500 ppm Carbon Dioxide Balance Air
1500 ppm Carbon Dioxide Balance Nitrogen
3000 ppm Carbon Dioxide Balance Nitrogen
1.0% Carbon Dioxide Balance Air
1.0% Carbon Dioxide Balance Nitrogen
1.5% Carbon Dioxide Balance Air
1.5% Carbon Dioxide Balance Nitrogen
2.0% Carbon Dioxide Balance Air
2.0% Carbon Dioxide Balance Nitrogen
3.0% Carbon Dioxide Balance Air
3.0% Carbon Dioxide Balance Nitrogen
5.0% Carbon Dioxide Balance Air
5.0% Carbon Dioxide Balance Nitrogen
8.0% Carbon Dioxide Balance Air
8.0% Carbon Dioxide Balance Nitrogen
10.0% Carbon Dioxide Balance Air
10.0% Carbon Dioxide Balance Nitrogen
20.0% Carbon Dioxide Balance Air
25.0% Carbon Dioxide Balance Nitrogen
45.0% Carbon Dioxide Balance Nitrogen Pressure restricted**
50.0% Carbon Dioxide Balance Nitrogen Pressure restricted**
100% Carbon Dioxide Pressure restricted**
Carbon Monoxide (CO)
20 ppm Carbon Monoxide Balance Air
20 ppm Carbon Monoxide Balance Nitrogen
50 ppm Carbon Monoxide Balance Air
50 ppm Carbon Monoxide Balance Nitrogen
60 ppm Carbon Monoxide Balance Nitrogen
100 ppm Carbon Monoxide Balance Air
100 ppm Carbon Monoxide Balance Nitrogen
150 ppm Carbon Monoxide Balance Air
150 ppm Carbon Monoxide Balance Nitrogen
200 ppm Carbon Monoxide Balance Air
200 ppm Carbon Monoxide Balance Nitrogen
300 ppm Carbon Monoxide Balance Air
300 ppm Carbon Monoxide Balance Nitrogen
500 ppm Carbon Monoxide Balance Air
500 ppm Carbon Monoxide Balance Nitrogen
1000 ppm Carbon Monoxide Balance Air
1000 ppm Carbon Monoxide Balance Nitrogen
2000 ppm Carbon Monoxide Balance Air
2000 ppm Carbon Monoxide Balance Nitrogen
1.0% Carbon Monoxide Balance Air
5.0% Carbon Monoxide Balance Nitrogen
100% Carbon Monoxide
Chlorine (Cl2)
5 ppm Chlorine Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
10 ppm Chlorine Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
20 ppm Chlorine Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
Ethane (C2H6)
100% Ethane
Ethanol (C2H4)
190 ppm Ethanol Balance Nitrogen
Ethylene (C2H4)
5 ppm Ethylene Balance Air
5 ppm Ethylene Balance Nitrogen
0.8% Ethylene Balance Air
1.0% Ethylene Balance Nitrogen
1.36% Ethylene Balance Air
10 ppm Ethylene Balance Air
11 ppm Ethylene Balance Air
12 ppm Ethylene Balance Air
Ethylene Oxide (C2H4O) (ETO)
10 ppm Ethylene Oxide Balance Air 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
10 ppm Ethylene Oxide Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
40 ppm Ethylene Oxide Balance Air 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
40 ppm Ethylene Oxide Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
100 ppm Ethylene Oxide Balance Air 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
Freon
100 ppm Freon R22 Balance Air
500 ppm Freon R22 Balance Air
1000 ppm Freon R22 Balance Air
30 ppm Freon R123 Balance Air
50 ppm Freon R123 Balance Air
100 ppm Freon R123 Balance Air
1000 ppm Freon R123 Balance Air
100 ppm Freon R134A Balance Air
1000 ppm Freon R134A Balance Air
2000 ppm Freon R134A Balance Air
Helium (HE)
100% Helium
Heptane (Ch4H16)
0.2% Heptane Balance Air Pressure restricted**
0.45% Heptane Balance Air Pressure restricted**
0.55% Heptane Balance Air Pressure restricted**
Hexane (C6H14)
0.5% Hexane Balance Air Pressure restricted**
1200ppm Hexane Balance Air Pressure restricted**
Hydrogen (H2)
100 ppm Hydrogen Balance Air
100 ppm Hydrogen Balance Nitrogen
200 ppm Hydrogen Balance Air
250 ppm Hydrogen Balance Air
500 ppm Hydrogen Balance Air
0.1% Hydrogen Balance Air
0.2% Hydrogen Balance Air
0.4% Hydrogen Balance Air
0.5% Hydrogen Balance Air
0.8% Hydrogen Balance Air
1.0% Hydrogen Balance Air
1.6% Hydrogen Balance Air
2.0% Hydrogen Balance Air (50% LEL)
2.0% Hydrogen Balance Nitrogen
2.4% Hydrogen Balance Nitrogen
10.0% Hydrogen Balance Nitrogen
99.999% Hydrogen
Hydrogen Chloride (HCL)
10 ppm Hydrogen Balance Nitrogen 60 Litre only/Stainless Steel Regulator only
25 ppm Hydrogen Balance Air 60 Litre only/Stainless Steel Regulator onl
Hydrogen Cyanide (HCN)
10 ppm Hydrogen Cyanide Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
25 ppm Hydrogen Cyanide Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
Hydrogen Sulphide (H2S)
10 ppm Hydrogen Sulphide Balance Air
25 ppm Hydrogen Sulphide Balance Air
25 ppm Hydrogen Sulphide Balance Nitrogen
40 ppm Hydrogen Sulphide Balance Air
40 ppm Hydrogen Sulphide Balance Nitrogen
50 ppm Hydrogen Sulphide Balance Air
50 ppm Hydrogen Sulphide Balance Nitrogen
150 ppm Hydrogen Sulphide Balance Nitrogen
250 ppm Hydrogen Sulphide Balance Nitrogen
5000 ppm Hydrogen Sulphide Balance Nitrogen
1.0% Hydrogen Sulphide Balance Nitrogen
Isobutylene (CH4H8) (ISOB)
10 ppm Isobutylene Balance air
100 ppm Isobutylene Balance air
1000 ppm Isobutylene Balance air
Methane (CH4)
50 ppm Methane Balance Air
100 ppm Methane Balance Air
200 ppm Methane Balance Air
0.2% Methane Balance Air
045% Methane Balance Air
0.6% Methane Balance Air
0.88% Methane Balance Air
1.0% Methane Balance Air (20% LEL)
1.25% Methane Balance Air (25% LEL)
1.45% Methane Balance Air (29% LEL)
1.5% Methane Balance Air (30% LEL)
1.8% Methane Balance Air
2.0% Methane Balance Air (40% LEL)
2.2% Methane Balance Air
2.0% Methane Balance Air (40% LEL)
2.5% Methane Balance Air (50% LEL)
3.0% Methane Balance Nitrogen (50% LEL)
3.25% Methane Balance Nitrogen (65% LEL)
10.0% Methane Balance Nitrogen
20.0% Methane Balance Nitrogen
50.0% Methane Balance Nitrogen
50.0% Methane Balance Carbon Dioxide
60.0% Methane Balance Carbon Dioxide
99.999% Methane
Methyl Mercaptan
20 ppm Methyl Mercaptan Balance Air 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
40 ppm Methyl Mercaptan Balance Air 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
Nitric Oxide (NO)
10 ppm Nitric Oxide Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
25 ppm Nitric Oxide Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
50 ppm Nitric Oxide Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
100 ppm Nitric Oxide Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
200 ppm Nitric Oxide Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
300 ppm Nitric Oxide Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
500 ppm Nitric Oxide Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
1000 ppm Nitric Oxide Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
Nitrogen (N2)
99.999% Nitrogen (Grade 5.0)
Nitrogen Dioxide (NO2)
5 ppm Nitrogen Dioxide Balance Air 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
10 ppm Nitrogen Dioxide Balance Air 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
25 ppm Nitrogen Dioxide Balance Air 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
100 ppm Nitrogen Dioxide Balance Air 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
500 ppm Nitrogen Dioxide Balance Air 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
Nitrous Oxide (N2O)
10 ppm Nitrous Oxide Balance Nitrogen
25 ppm Nitrous Oxide Balance Nitrogen
1.0% Nitrous Oxide Balance Nitrogen
Oxygen (O2)
1.0% Oxygen Balance Nitrogen
2.0% Oxygen Balance Nitrogen
4.0% Oxygen Balance Nitrogen
5.0% Oxygen Balance Nitrogen
8.0% Oxygen Balance Nitrogen
10.0% Oxygen Balance Nitrogen
15.0% Oxygen Balance Nitrogen
20.9% Oxygen Balance Nitrogen
100% Oxygen
Pentane (C5H12)
100 ppm Pentane Balance Nitrogen
0.42% Pentane Balance Air Pressure restricted**
0.7% Pentane Balance Air (50% LEL) Pressure restricted**
Phosphine (Ph3)
0.5 ppm Phosphine Balance Nitrogen 60 Litre only/Stainless Steel Regulator only
5 ppm Phosphine Balance Nitrogen 60 Litre only/Stainless Steel Regulator only
10 ppm Phosphine Balance Nitrogen 60 Litre only/Stainless Steel Regulator only
25 ppm Phosphine Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
Propane (C3H8)
50 ppm Propane Balance Air
100 ppm Propane Balance Air
1000 ppm Propane Balance Air
0.34% Propane Balance Air
o.5% Propane Balance Air
0.68% Propane Balance Air
0.7% Propane Balance Air
0.85% Propane Balance Air
1.0% Propane Balance Air
1.1% Propane Balance Air (50% LEL)
50.0% Propane Balance Nitrogen
100% Propane
Propylene (C3H6)
1.0% Propylene Balance Air
Silane (SiH4)
5 ppm Silane Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
15 ppm Silane Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
Sulphur Dioxide (SO2)
10 ppm Sulphur Dioxide Balance Nitrogen
15 ppm Sulphur Dioxide Balance Nitrogen
20 ppm Sulphur Dioxide Balance Air
20 ppm Sulphur Dioxide Balance Nitrogen
25 ppm Sulphur Dioxide Balance Nitrogen
70 ppm Sulphur Dioxide Balance Nitrogen
100 ppm Sulphur Dioxide Balance Nitrogen
200 ppm Sulphur Dioxide Balance Nitrogen
500 ppm Sulphur Dioxide Balance Nitrogen
19 ppm Sulphur Dioxide Balance Nitrogen
20 ppm Sulphur Dioxide Balance Nitrogen
21 ppm Sulphur Dioxide Balance Nitrogen
22 ppm Sulphur Dioxide Balance Nitrogen
Toluene (C7H8)
100 ppm Toluene Balance Nitrogen
200 ppm Toluene Balance Air Pressure restricted**
Vinyl Chloride (VCN)
10 ppm Vinyl Chloride Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
MULTI-MIXTURES
TWO GAS MULTIMIX
8% Butane 13.8% Carbon Dioxide Balance Nitrogen
1.5% Methane 15% Oxygen Balance Nitrogen
2.5% Methane 17% Oxygen Balance Nitrogen
0.7% Pentane 15% Oxygen Balance Nitrogen
THREE GAS MULTIMIX
100ppm Carbon Monoxide 2.2% Methane 15% Oxygen /N2
100ppm Carbon Monoxide 2.5% Methane 19% Oxygen /N2
150ppm Carbon Monoxide 2.2% Methane 17% Oxygen /N2
150ppm Carbon Monoxide 2.5% Methane 17% Oxygen /N2
25 ppm Hydrogen Sulphide 2.5% Methane 18.5% Oxygen Balance Nitrogen
40 ppm Hydrogen Sulphide 2.% Carbon Dioxide 15.0% Oxygen Balance Nitrogen
50 ppm Hydrogen Sulphid0.75% Iso-Butane 12.0% Oxygen Balance Nitrogen
2.0% Carbon Dioxide 2.5% Methane 15% Oxygen Balance Nitrogen
5.0% Carbon Dioxide 5.0% Methane 6% Oxygen Balance Nitrogen
FOUR GAS MULTIMIX
10 ppm Hydrogen Sulphide 50 ppm Carbon Monoxide 2.2% Methane 18.0% Oxygen Balance Nitrogen
10 ppm Hydrogen Sulphide 50 ppm Carbon Monoxide 2.5% Methane 20.9% Oxygen Balance Nitrogen
10 ppm Hydrogen Sulphide 300 ppm Carbon Monoxide 1.45% Methane 15.0% Oxygen Balance Nitrogen
15 ppm Hydrogen Sulphide 50 ppm Carbon Monoxide 2.5% Methane 18.0% Oxygen Balance Nitrogen
20 ppm Hydrogen Sulphide 50 ppm Carbon Monoxide 2.5% Methane 20.9% Oxygen Balance Nitrogen
25 ppm Hydrogen Sulphide 50 ppm Carbon Monoxide 2.5% Methane 12.0% Oxygen Balance Nitrogen
25 ppm Hydrogen Sulphide 50 ppm Carbon Monoxide 2.5% Methane 20.9% Oxygen Balance Nitrogen
25 ppm Hydrogen Sulphide 50 ppm Carbon Monoxide 0.7% Iso-Butane 12.0% Oxygen Balance Nitrogen
25 ppm Hydrogen Sulphide 100 ppm Carbon Monoxide 2.2% Methane 18.0% Oxygen Balance Nitrogen
25 ppm Hydrogen Sulphide 100 ppm Carbon Monoxide 2.2% Methane 20.9% Oxygen Balance Nitrogen
25 ppm Hydrogen Sulphide 100 ppm Carbon Monoxide 2.5% Methane 18.0% Oxygen Balance Nitrogen
25 ppm Hydrogen Sulphide 100 ppm Carbon Monoxide 2.5% Methane 18.5% Oxygen Balance Nitrogen
25 ppm Hydrogen Sulphide 100 ppm Carbon Monoxide 0.35% Pentane 19.0% Oxygen Balance Nitrogen
25 ppm Hydrogen Sulphide 100 ppm Carbon Monoxide 0.7% Pentane 20.9% Oxygen Balance Nitrogen
25 ppm Hydrogen Sulphide 200 ppm Carbon Monoxide 0.7% Pentane 18.0% Oxygen Balance Nitrogen
30 ppm Hydrogen Sulphide 100 ppm Carbon Monoxide 2.5% Methane 17.0% Oxygen Balance Nitrogen
40 ppm Hydrogen Sulphide 2.0% Carbon Dioxide 2.5% Methane 15.0% Oxygen Balance Nitrogen
40 ppm Hydrogen Sulphide 100 ppm Carbon Monoxide 2.2% Methane 15.0% Oxygen Balance Nitrogen
40 ppm Hydrogen Sulphide 100 ppm Carbon Monoxide 2.5% Methane 15.0% Oxygen Balance Nitrogen
50 ppm Hydrogen Sulphide 200 ppm Carbon Monoxide 2.5% Methane 17.0% Oxygen Balance Nitrogen

Publisert 15.05.2012

Kontakt

+47 51 73 11 00
+47 95 75 55 46
contact@pso.no
Heiamyrå 1
4031 Stavanger,
Norge