IREX

IREX er spesielt utviklet for at pellistorbaserte deteksjonssystemer kan oppgraderes til IR-teknologi, uten å skifte kontrollsystem, koblingsbokser eller kabler. IREX er en sinter-fri, fullfunksjonibel gassdetektor med infrarød teknologi som har et Wheatstone Bridge mV utsignal, det samme som brukes på pellistorbaserte systemer. IREX erstatter gamle pellistordetektore ved å montere detektoren på den originale koblingsboksen og koble den til den opprinnelige kabelen. IREX konseptet gir muligheten for oppgradering til dual bølgelengde IR gassdeteksjons teknologi uten behov for de omfattende investeringene som følger med utskiftning av kontrollsystem og kabler.

Kontakt

+47 90 57 65 14
Send en e-post
Plattformvegen 8
4056 Tananger,
Norge
SPESIFIKASJONER
  • Krever lite vedlikehold.
  • Kan ikke brenne ut selv om de blir utsatt for konsentrasjoner av brennbare gasser over 100% lel.
  • Ikke avhengig av tilstedeværelse av oksygen for å fungere.
  • Meget pålitelig og hurtig deteksjon av gasser uten noen uavdekte feil.
PRODUKTARK