IRmax

IRmax er en ultrakompakt infrarød (IR) gassdetektor som tilbyr hurtig, feilsikker deteksjon av hydrokarbongasser og damp. IRmax-systemet gir mulighet for frittstående detektor, detektor med lokalt display, detektor med eksternt display og ikke-intrusiv kalibrering via IS kalibreringsverktøy eller håndholdt HART-kommunikator

Kontakt

+47 90 57 65 14
Send en e-post
Plattformvegen 8
4056 Tananger,
Norge
SPESIFIKASJONER
  • Kort responstid
  • SIL 2 kompatibel
  • Bredt spekter av detekterbare gasser
  • Fastmontert IR display som viser gassnivå og statusinformasjon
  • Enkel, ikke-intrusiv kalibrering
  • Kompatibel med håndholdt HART-kommunikator
  • Eksternt IR display kan monteres opp til 30 meter fra IRmax detektoren
PRODUKTARK