Krankamera

Under løft har kranoperatør mange blindsoner, slik som ved plassering av last bak store objekter eller ved lasting av gods fra supplybåt. Disse oppgavene skaper potensielt farlige situasjoner som man bør forsøke å eliminere.

Ved å montere et kamera på bom til kran, blir omgivelsene det arbeides i tryggere. Dette kameraet er plasser over lasten og ser alltid rett ned, slik at operatøren har kontroll på laste/losse-området under arbeid. Operatøren vil på denne måten aldri miste lasten av syne og ha overblikk over området der last skal plasseres eller hentes fra, noe som forebygger farlige situasjoner. Kameraet er vanntett til IP69 med oppvarmet linse, som gjør at det fungerer i alle situasjoner.

Kontakt

+47 90 57 65 14
Send en e-post
Plattformvegen 8
4056 Tananger,
Norge
SPESIFIKASJONER
  • Forbedrer overblikk betraktelig på lasten og omgivelsene, som igjen forbedrer operatørens kontroll
  • Færre skader på personell, last og omgivelser og mindre manøvrering
  • Forbedret effektivitet
  • Mindre behov for assistanse
  • Vinsjkamera kan legges til i systemet for å videre øke sikkerhet og effektivitet
PRODUKTARK