Picote grabber mini

Picote’s nyeste gripeklo kommer i 5 eller 10 meter lengde, og kan benyttes for å fjerne fremmedlegemer i rør fra 50mm, og er svært fleksibel. Den aktiveres mekanisk, og trenger derfor ikke lufttilførsel for å benyttes.