350 trommel

Dette er den minste trommelen fra Picote og er laget for DN50-150 rør. Denne har en vekt på kun 14 kg, så er svært mobil. Trommelen har en kapasitet på 15 meter DN100/9 meter DN150 strømpe. Tromlene har en sikkerhetsventil på 1 bar. Trommelen måler 44 x 55 x 48cm (bredde x lengde, høyde).

500 trommel

Neste størrelse trommel fra Picote har kapasitet for opp til 25 meter DN100/18 meter DN150  liner. Hele trommelen veier 38 kg og har en stabil ramme med hjul for enkel forflytning. Sikkerhetsventil innstilt til 1 bar kommer som standard for å sikre både operatør og strømpe. Trommelen kan benytte herding med varmt vann og steam. Trommelen måler 63 x 86 x 112cm (bredde x lengde, høyde).

700 trommel

Denne trommelen fra Picote har kapasitet for opp til 52 meter DN100/38 meter DN150  liner. Hele trommelen veier 50 kg og har en stabil ramme med hjul for enkel forflytning. Sikkerhetsventil innstilt til 1 bar kommer som standard for å sikre både operatør og strømpe. Trommelen kan benytte herding med varmt vann og steam. Trommelen måler 72 x 91 x 118cm (bredde x lengde, høyde).

700 slim trommel

700-trommelen til Picote kommer også i en slankere utgave som er enklere å manøvrere rundt gjennom smale åpninger. Denne har en kapasitet på 52 meter DN100/38 meter DN150. Hele trommelen veier 59 kg og har en stabil ramme med hjul for enkel forflytning. Sikkerhetsventil innstilt til 1 bar kommer som standard for å sikre både operatør og strømpe. Trommelen kan benytte herding med varmt vann og steam. Trommelen måler 59 x 98 x 114cm (bredde x lengde, høyde).

Picote cannon

Den enkleste, rimeligste og raskeste måten å installere korte lengder med liner samt komme til hvor det er vanskelig å komme til med tromler. Prinsippet bygger på et gjennomsiktig rør med innfestninger for ulike linerstørrelser. Denne har håndtak for enkel håndtering på jobb, og benyttes på linere fra 50-100mm. Systemet er trygt å bruke med to uavhengige trykkreduksjonsventiler og maks operasjonstrykk på 2 bar. Det er også mulig å bruke kamera gjennom for å se innvending i liner under innblåsing og herding. Cannon kan kobles fra liner og man kan sette på en kapsling som gjør at man kan gå videre til neste rør før herding er fullført. Cannon kommer i to ulike størrelser med ulik kapasitet.