Picote rørkutter

Picote’s rørkutter kan benyttes på flere av maskinene, og benyttes for å kutte liner som har gått for langt inn i hovedledning, eller fjerne eldre stikk som står inn i hovedledning for eksempel. Disse kan benyttes fra 70-200mm rør.