400 trommel

Dette er den minste trommelen fra Sanikom, og har opp til 18 meter kapasitet for DN100 liner. Trommel i karbon med en svært stabil aluminiumsramme med store dekk for enkel forflytning. Hele trommelen veier 32 kg og kommer som standard med sikkerhetsventil innstilt til 1,1 bar. Tromlene i karbon korroderer ikke og er svært enkle å holde i stand. Det er ingen skjøter som kan begynne å lekke, og de tåler godt trykket, samtidig som bruk av steam ikke er noe problem. Trommelen er egnet for opp til 8 meter DN200 liner.

600 trommel

Den neste størrelse trommel fra Sanikom og har kapasitet for opp til 40 meter DN100 liner. Trommel i karbon med en svært stabil aluminiumsramme med store dekk for enkel forflytning. Hele trommelen veier 39 kg og kommer som standard med sikkerhetsventil innstilt til 1,1 bar. Tromlene i karbon korroderer ikke og er svært enkle å holde i stand. Det er ingen skjøter som kan begynne å lekke, og de tåler godt trykket, samtidig som bruk av steam ikke er noe problem. Trommelen er egnet for opp til 12 meter DN250 liner.

700 trommel

Dette er den nest største trommelen fra Sanikom og har kapasitet for opp til 60 meter DN100 liner. Trommel i karbon med en svært stabil aluminiumsramme med store dekk for enkel forflytning. Hele trommelen veier 55 kg og kommer som standard med sikkerhetsventil innstilt til 1,1 bar. Tromlene i karbon korroderer ikke og er svært enkle å holde i stand. Det er ingen skjøter som kan begynne å lekke, og de tåler godt trykket, samtidig som bruk av steam ikke er noe problem. Trommelen er egnet for opp til 40 meter DN250 liner. Denne kan utstyres med 8″ storz-kobling for enklere installasjon av større linere.

950 trommel

Den største trommelen fra Sanikom og har kapasitet for opp til 150 meter DN100 liner. Trommel i karbon med en svært stabil aluminiumsramme med store dekk for enkel forflytning. Hele trommelen veier 129 kg og kommer som standard med sikkerhetsventil innstilt til 1,1 bar. Tromlene i karbon korroderer ikke og er svært enkle å holde i stand. Det er ingen skjøter som kan begynne å lekke, og de tåler godt trykket, samtidig som bruk av steam ikke er noe problem. Trommelen er egnet for opp til 60 meter DN300 liner. Denne kan utstyres med 8″ storz-kobling for enklere installasjon av større linere.

Bazooka

Den enkleste, rimeligste og raskeste måten å installere korte lengder med liner. Prinsippet bygger på en gjennomsiktig slange med innfestninger for ulike linerstørrelser. Denne har tre håndtak for enkel håndtering på jobb, og benyttes på linere fra 50-100mm.