Tetteplugger med utvidet gjennomløp – PU–G

Denne type tetteplugger er fordelaktige å bruke dersom det er behov for mer gjennomstrømning enn på normale tetteplugger. Disse er konstruert med en indre del i rustfritt stål med gummikledning på utsiden som kan skiftes ut dersom denne skades. Disse tettepluggene finnes for rørstørrelser fra 100mm til 1200mm og holder et baktrykk på 0,5 bar.

Kontakt

+47 51 73 11 00
+47 95 75 55 46
contact@pso.no
Heiamyrå 1
4031 Stavanger,
Norge
SPESIFIKASJONER
PRODUKTARK