Stakekamera

Stakekamera for rør fra 15mm diameter i lengder opp til 150…

Droppkamera

/
TESS avdeling PSO fører droppkamera som kan inspisere vertikale…

Krankamera

/
Under løft har kranoperatør mange blindsoner, slik som ved…

CCTV/Overvåkningskamera

/
PSO leverer et bredt utvalg av overvåkningskamera til både…

Probekamera og NDT

/
Kvalitetskontroll og inspeksjon av finmekanikk PSO leverer…