Stakekamera

Stakekamera for rør fra 15mm diameter i lengder opp til 150…

Droppkamera

/
TESS avdeling PSO fører droppkamera som kan inspisere vertikale…

Probekamera og Borescope

/
Kvalitetskontroll og inspeksjon av finmekanikk PSO leverer…