Inspeksjonsutstyr

Stakekamera, traktorsystemer, droppkamera, subsea kamera, laserscannere,…

Industriteknikk

Freseroboter, trasesøk/lokasjon, gassdeteksjon og stakefjæ…