Tetteplugger - U

/
Disse tettepluggene er effektive hjelpemidler for rask og sikker…

Fleksible tetteplugger med gjennomløp - PU–F

/
Disse tettepluggene er effektive hjelpemidler for rask og sikker…

Korte packere - P

/
Korte packere er laget av utskiftbare to-lags gummi montert på…

Mekaniske tetteplugger

/
PSO AS tilbyr mekaniske tetteplugger i alle dimensjoner fra 14mm…

Testsett for husledninger - DS 8/15

/
Dette settet brukes for lekkasjetesting med luft av rørdiametre…

Fleksible packere - FP

/
Fleksible packere består av et enkelt lag gummi med metalloverflater…

Testsett for husledninger - DS 10/20

/
Dette settet brukes for lekkasjetesting med luft eller vann av…

Lateral packere - HP

/
Denne typen packere brukes for vedlikehold og reparasjon av små…

Packere for bend - OP

/
Packere med bend brukes for å reparere rør med bend fra 45°…

Små laterale packere

/
HP-packerene brukes ved reparasjon av de aller minste rørdiametrene.…

Koniske tetteplugger med gjennomløp - PULK

/
Disse tettepluggene har en annen konstruksjon enn tradisjonelle…

Lange packere - DP

/
Denne typen packere brukes for reparasjoner av lengder fra 1600mm…

Koniske tetteplugger - ULK

/
Disse tettepluggene har en annen konstruksjon enn tradisjonelle…

Høytrykks tetteplugger - UU

/
Dersom krav om høyt baktrykk gjør at vanlige tetteplugger ikke…

Eggformede tetteplugger - UV, UVP

/
Denne type tetteplugger brukes for å stenge av eller trykkteste…

Korte tetteplugger med gjennomløp - PUK

/
Disse tettepluggene er spesielt egnet for avstengning av tilkoblinger…

Korte tetteplugger - UK

/
Disse tettepluggene er spesielt egnet for avstengning av tilkoblinger…

Tetteplugger med utvidet gjennomløp - PU–G

/
Denne type tetteplugger er fordelaktige å bruke dersom det er…

Eggformede tetteplugger med gjennomløp - PUV, PUV-F, PUVP

/
Denne type tetteplugger brukes for å stenge av eller trykkteste…

Tetteplugger for kum - US

/
Disse tettepluggene brukes for trykktesting av kummer med vann…

Avrundet tetteplugg - UR

/
Denne type tetteplugger benyttes i røråpninger som går over…

Kjegleformede tetteplugger med gjennomløp - PUE

/
Disse tettepluggene brukes for å tette rør med små innløpsdiametre.…

Kjegleformede tetteplugger - UE

/
Disse tettepluggene brukes for å tette rør med små innløpsdiametre.…

Puteformede tetteplugger - UP, PUP

/
Disse tettepluggene brukes typisk i kloakkrør. Fordelen med…

Tetteplugg gjennomløp

/
Disse tettepluggene er effektive hjelpemidler for rask og sikker…